NetCom Alpin Cup

Det viktigaste rekrutteringstiltaket innan alpint i fylket.

Det blir gjennomført seks renn i kvar del av fylket og det heile blir avslutta med ein finale på Heggmyrane 30. mars 2003.

Laga må huske å melde på dagen før.

16.01.2003 kl 18:30 NetCom Cup Nordfj. 1, Harpefossen
P:57860869 A:57862851 M:97160413, E-post: maarstol@online.no
---- NB! Er flytta til Stryn og utsett ei veke til 23. januar med start kl. 18.30. Dette på grunn av at det ikkje er gode nok skiforhold på Harpefossen.

29.01.2003 kl 18:30 NetCom Cup Nordfj. 2, Bøanedsætra
P:57875619 A:57872713 M:90973440, E-post: oddkjt@online.no
---- NB! Haugen IL arrangerer NetCom Alpin Cup på Harpefossen 29. januar med start kl. 18.30. Rennet går i storslalom, men er lagt opp som eit allsidigheitsren. Rennet er opent for alle klasser opp til og med 13-14 år. Kontaktperson i Haugen IL er Terje Mårstøl tlf. 97160413.

05.02.2003 kl 18:30 NetCom Cup Nordfj. 3, Utvikfjellet
P:57867415 M: 48000039, E-post: siwhjelle@c2i.net
Breimsbygda IL arrangerer NetCom Alpin Cup 5. februar med start kl. 18.30. Rennet blir i SSL, med evt. innlagte kular og hopp, som er med å lagar ei allsidigheitsløype. Påmelding og kontaktperson er Siw H. Eide tlf. 57867415, e-post: siwhjelle@c2i.net . Vi minner laga i Nordfjord om at naboklubbane etterstrebe å gjere alle påmeldingar kvelden før, helst klubbvis. Dette er for å gjere stresset rundt rennet litt mindre.

13.02.2003 kl 18:30 NetCom Cup Nordfj. 4, Harpefossen
Haugen IL arrangerar NetCom Alpin Cup på onsdag 12 februar (flytta frå torsdag 13 februar) med start kl. 18.30. Rennet går i SSL. Kontaktperson er Terje Mårstøl tlf. 97160413.

26.02.2003 kl 18:30 NetCom Cup Nordfj. 5, Bøanedsætra
NetCom Alpin Cup Nordfjord 28. feb.
NetCom alpin Cup i Stryn er flytta frå onsdag 26 feb. til fredag 28. februar med start kl. 18.30. Rennet går i SSL og det er påmelding til Odd Kjetil Tonning tlf. 57875619, e-post: oddkjt@online.no, påmeldingsfrist er 27. feb.

12.03.2003 kl 18:30 NetCom Cup Nordfj. 6, Utvikfjellet
NetCom Alpin Cup 12. mars Nordfjord.
Breimsbygda IL må desverre avlyse rennet komande onsdag 12. mars, grunnen er for lite snø til løypekøyring på Utvikfjellet. Etter ei runde med dei andre skisentera i Nordfjord er det heller ikkje mogleg å få til konkurranse der pr. i dag. Dette rennet og det eine rennet som Haugen manglar vil bli teke igjen seinare, dersom vi får forhold til dette.