Skitauet ved Nordfjord Fritidssenter

Opningstid frå kl.1100-1600

1. Hent kassa i gangen på Nyberg
2. Hekt tauet av stolpane i øvre del av trekket,og pass på at det ikkje er frose fast nokon plass. Dette ser de ved å passe på at tauet går skikkeleg med ein gong de startar trekket.
3. Set i nøkkelen i brytaren inne i buda, vri om og sjekk at brytaren er ute.
4. Ein må minne brukarane på at dei må vente med å gå på trekket til personen framfor har passert det grøne skiltet (pass på at skiltet er sett opp). Dette er for å unngå overbelastning og trekkstopp (vaksne bør ha lenger mellomrom).
5. Brukarane må ikkje ha lause gjenstandar på seg (snorer, skjerf o.l.)

Registrering:
1. Skriv opp namnet på dei som kjøper årskort (Det er enklast om desse blir betalte inn på bankkonto/VIPPS) Merk familie eller skriv kven kortet gjeld
2. Når det gjeld dagskort og enkeltturar er det nok å registrere tal.
3. De som har vakta må hugse å skrive under på vaktlista som ligg i skrinet.

Sjekkliste ved vaktslutt:
1. Stopp trekket med nødstopp
2. Legg nøkkelen i kassa
3. Hekt tauet på stolpane i øvre del av trekket
4. Set inn kassa med krokar
5. Lever kassa på Nyberg

Ved driftsspørsmål ring Anders Magne tlf. 90 25 42 83

Det er ikkje sett opp trekkvakter vekedagar i vinterferien. Er det dagar de har lyst å opne trekket kan de sjølvsagt gjere det. Det MÅ då vere ein ansvarleg vaksen tilstades heile tida, og denne ansvarlege må skrive under i Loggboka. Dersom de opnar trekket må de skrive dette på Facebook på Veten si side i så god tid som råd (med planlagt opningstid), slik at andre kan bli med.

Vaktliste for 2019:

Vaktliste skitau 2019