Orienteringsgruppa

Luftig o-post © Anders Bergset
Leiar:
Anders Bergset
91833101
abergset64@gmail.com

O-gruppa i Veten har ca 40 aktive løparar i alle aldrar, frå 2 til 74 år.

Vi samarbeider mykje med naboklubbane våre, og saman arrangerer vi Nær O-løp torsdagar heile sommarhalvåret.

Nær O-løp 2016

Resultatinformasjon

Linkar
Norges Orienteringsforbund
Sogn og Fjordane orienteringskrets
IOF symbol for dei som vil øve seg på kart-teikn