Orienteringsgruppa

Luftig o-post © Anders Bergset
Leiar:
Ivar Bergset


O-gruppa i Veten har ca 40 aktive løparar i alle aldrar, frå 2 til 74 år.

Vi samarbeider mykje med naboklubbane våre, og saman arrangerer vi Nær O-løp torsdagar heile sommarhalvåret.

Aktivitetsplan 2017

Resultatinformasjon

Linkar
Norges Orienteringsforbund
Sogn og Fjordane orienteringskrets
IOF symbol for dei som vil øve seg på kart-teikn