Hopp

Leiar:
Styret i idrettslaget fungerer som leiar. Kontakt Oddvin Myklebust (90960342)

Her kan du sjå terminliste og resultat

Føl med på nyhende på www.veten.info for oppdatert informasjon.

Velkomne til trening i Bjørkelibakkane!!

Hjelpemannskap i hoppbakkane 2017

Resultatinformasjon
Opningsrenn i Bjørkelibakkane
Bakkerekordar i Bjørkelibakkane

Etter nyttår:
Trening kvar tysdag 19.00-20.30 (så lenge sesongen varer). 2 av desse tysdagane vert det avvikla SFE-Cup (sjå terminlista).

Føl med på nyhende på www.veten.info for oppdatert informasjon.

Velkomne til trening i Bjørkelibakkane!!

Linkar
Skikrinsen Hopp/Kombinert
Norges Skidommerlaug
Oversikt over hoppanlegg i heile verda
Team Vest