Hopp

Leiar:
Styret i idrettslaget fungerer som leiar. Kontakt Oddvin Myklebust (90960342)

Her kan du sjå terminliste for hopp og kombinert 2020.

Føl med på nyhende på www.veten.info for oppdatert informasjon.

Velkomne til trening i Bjørkelibakkane!!

Resultatinformasjon
Opningsrenn i Bjørkelibakkane
Bakkerekordar i Bjørkelibakkane

Linkar
Skikrinsen Hopp/Kombinert
Norges Skidommerlaug
Oversikt over hoppanlegg i heile verda
Team Vest