Organisasjonsplan

Styret


Styreleiar: Oddvin Myklebust
Nestleiar: Jorge Hidalgo
Aktivitetskoordinator: Kristin H. Øiestad
Kasserar: Lillian Gausnes Fenn
Skrivar: Jorunn Skrede
Styremedlem: Inger Langvik (styreleiar NFS)
-
Varamedlem: Antti Hannukainen
Varamedlem: Jon Kåre Blakset

Barneidrett


Leiar: Kristin Øiestad
Medlem: Vigdis Staff
Medlem: Anita Roset-Hansen

Skigruppa


Langrenn


Leiar: Ragnvald Bergset
Medlem: Marianne Roset
Medlem: Matias Sølvberg

Hopp


Leiar og trenar: Jon Kåre Blakset
Medlem: Jon-Rune Heimlid
Medlem: Bård Ove Bergset
Medlem: Vebjørn Bergset
Trekkansvarleg: Alf Edvard Roset

Alpint


Leiar: Olav Erik Hagen
Medlem: Kurt-Ove Stensaker

Nakkjen Ned


Kontaktperson: Antti Hannukainen

Orienteringsgruppa


Leiar: Anders Bergset
Medlem: Kjell Ove Bergset
Medlem: Bjarte Bergset
Medlem: Ivar Bergset

Trimgruppa


Leiar: Ottar Ulvedal
Medlem: Hallvard Almenning
Medlem: Ann Iren Ulvedal
Fjelltrimmen: Bernt Ragnvald Veddegjerde
Bading: Terese Gausnes
Idrettsmerke: Arne M. Sølvberg

Teknisk nemd


Leiar: Olav Nyberg
Driftsleiar skitau: Jan Reidar Tvinnereim
Medlem: Nils Helge Sølvberg
Medlem: Anders Magne Bergset

Holmøyskarrennet


Styremedlem: Anders Bergset
Styremedlem: Ragnvald Bergset

Nordfjord Fritidssenter, IL Veten sine repr.


Styreleiar: Inger Langvik
Styremedlem: Sonja Fjellkårstad
Styremedlem: - Ann Iren Ulvedal (for kommunen)
Observatør: Styreleiar IL Veten
Vara: Rune Berglid
Vara: Kolbjørn Roset (for kommunen)

Andre tillitsvalde


Rekneskapsførar: ...
Revisor: Oddvar Bergset
Revisor: Kari Sølvberg
Heimesideansv.: Øyvind Blakset

Valnemd


Leiar: Ivar Bergset
Medlem: Siri Ulvedal

Den som vil seie frå seg tillitsverv i idrettslaget Veten må gjere det innan 1. november til valnemd@veten.info
Og dei som kan tenkje seg å ta på seg eit verv kan melde frå til same adresse, kjempefint om nokon melder seg frivilleg.