Organisasjonsplan

Styret


Styreleiar: Oddvin Myklebust
Nestleiar: Jorunn Skrede
Aktivitetskoordinator: Kristin H. Øiestad
Kasserar: Ivar Bergset
Skrivar: Lene Melheim
-
Varamedlem: Antti Hannukainen
Varamedlem: Jon Kåre Blakset

Barneidrett


Leiar: Anita Roset
Medlem: Vigdis Staff
Medlem: Bente Ulvedal

Skigruppa


Langrenn


Leiar: Odd Arne Bergset
Medlem: Marianne Roset
Medlem: Matias Sølvberg

Hopp


Leiar: manglar
Trenar: Jon Kåre Blakset
Medlem: Bernt Ragnvald Veddegjerde
Medlem: Bård Ove Bergset
Medlem: Vebjørn Bergset
Trekkansvarleg: Alf Edvard Roset

Alpint


Leiar: Olav Erik Hagen
Medlem: Kurt-Ove Stensaker

Nakkjen Ned


Kontaktperson: Antti Hannukainen

Orienteringsgruppa


Leiar: Ivar Bergset
Medlem: Kjell Ove Bergset
Medlem: Bjarte Bergset
Medlem: Anders Bergset
Medlem: Kai Fredrik Langebeck

Trimgruppa


Leiar: Ottar Ulvedal
Medlem: Hallvard Almenning
Medlem: Ann Iren Ulvedal
Fjelltrimmen: Svein Arild Bergset
Bading: Terese Gausnes
Idrettsmerke: Arne M. Sølvberg

Teknisk nemd


Leiar: Olav Nyberg
Driftsleiar skitau: Anders Magne Bergset
Medlem: Nils Helge Sølvberg
Medlem: Kjetil Sølvberg

Holmøyskarrennet


Styremedlem: Anders Bergset
Styremedlem: Ragnvald Bergset

Nordfjord Fritidssenter, IL Veten sine repr.


Styreleiar: Rune Rebni Pedersen
Styremedlem: Sonja Fjellkårstad
Styremedlem: Ole Johnny Nesdal (for kommunen)
Observatør: Lene Melheim
Vara: Rune Berglid
Vara: Kolbjørn Roset (for kommunen)

Andre tillitsvalde


Rekneskapsførar: Johanna Myklebust
Revisor: Oddvar Bergset
Revisor: Kari Sølvberg
Heimesideansv.: Øyvind Blakset

Valnemd


Leiar: Lillian Gausnes Fenn
Medlem: manglar

Den som vil seie frå seg tillitsverv i idrettslaget Veten må gjere det innan 1. november til valnemd@veten.info
Og dei som kan tenkje seg å ta på seg eit verv kan melde frå til same adresse, kjempefint om nokon melder seg frivilleg.