Forslagskasse

Idrettslaget vil gjerne ha innspel på saker som medlemane ønskjer at laget skal engasjere seg i. Vi tek og gjerne imot forslag til aktivitetar som vi kan prøve å få til.

Kanskje blir det premie for beste forslag på årsfesten?

Her kan du kome med forslag/innspel/ris/ros. Kan sendast anonymt for dei som ønskjer det.

Send inn ditt forslag