Arrangement

IL Veten har tre faste årlege arrangement:
- Holmøyskarrennet (som blir arrangert saman med Hardbagg IL)
- Nakkjen Ned
- Panoramamarsjen