Vetenbadinga

Torsdagar kl. 19.00 - 20.00
i Symjehallen i Stryn.

Oppstart torsdag 21. oktober, kl. 19.00. Merk tida!!!

VEL MØTT!
(Sist oppdatert 05.oktober 2010, 09:08)

Gå til nyhendearkiv