Barneidrettsskulen med ny aktivitetsplan!

Av Øyvind

Barneidrettskulen startar opp aktiviten førstkomande tysdag.
Det er lagt opp til 11 kveldar fordelt på 2 grupper fram mot nyttår. Aldersgruppa 5-8 år startar kl. 18.00 og gruppa 9-12 år kl. 19.00.

Meir detaljert informasjon får du ved å laste ned aktivitetsplanen
(Sist oppdatert 15.september 2011, 10:19)

Gå til nyhendearkiv