Idrettsregistreringa 2011

Av Øyvind

Her kjem viktig informasjon frå Sogn og Fjordane Skikrins!
Hei
Idrettsregistreinga for 2011 opnar 2. januar og er open ut månaden. Det er leiaren i kvar enkelt skigruppe som har ansvar for at dette blir gjort, dei som ikkje har skigruppe men t.d. alpingruppe og langrennsgruppe må kommunisere seg i mellom slik at arbeidet blir gjort likevel.

Dersom det er spm. so må de ikkje nøle med å ta kontakt for dette er eit særs viktig arbeid og må gjerast på ein skikkeleg måte, vi har snakka om at vi håpar å passere 8 000 aktive i år, og dette er ein auke på 5-700.

Informasjon om Idrettsregistreinga ligg no på våre nettsider.

http://www.skiforbundet.no/kretser/sogn_fjordane/Sider/Sognogfjord.aspx.

Engasjementet rundt skiidretten er stor i heile fylket og der bidreg kvar einskild av dykk i stor grad. Takk for god innsats i året som har gått.

Med venleg helsing

Anders Felde
Konsulent

Mob: +47 92 85 70 84

Sogn og Fjordane Skikrins
www.skikrinsen.no
(Sist oppdatert 05.januar 2012, 21:15)

Gå til nyhendearkiv