Oppussing av heimeside

Av Øyvind

Vi jobbar for tida med å endre på heimesida til idrettslaget.
I samband med dette kan de oppleve at det skjer litt endringar i menystrukturen på sida. Vi kjem med meir informasjon etter kvart.
(Sist oppdatert 07.mars 2012, 21:37)

Gå til nyhendearkiv