Informasjon frå Hoppgruppa

Av Øyvind

Her finn du litt informasjon frå Hoppgruppa om trening i morgon og det komande lagsrennet.
Eg reknar med at det vert trening i morgon, men eg trur ikkje eg vert til stades. De som brukar dei minste bakkane, ordnar dei sjølve. Det er og sett opp 3 personar som skal hjelpe til. Dei kjem i 1800-tida. Dei vert med og hjelper til med tilløp K40 viss denne bakken skal nyttast. Bra om eg kan få beskjed om det i 1600 - tida.

Rennet som vart utsett no i helga, kjem vi tilbake med info om.

Lagsrennet er planen å avvikle tysdag 27.03, til vanleg tid (1900). Vi har hatt det på denne tid dei siste åra p.g.a. snøproblematikken i april sidan anlegget ligg mot sør. Det kjem meir info om dette og.

Jon Kåre
(Sist oppdatert 19.mars 2012, 21:06)

Gå til nyhendearkiv