Bjørkelibakkane i vinterferien

Av Øyvind

Har du lyst til å hoppe i vinterferien? Her finn du litt info om mulegheitene for det.
Olav lagar til småbakkene (opp til K15) maskinelt på tysdag. Ut frå opplysningar eg har, er det ingen som skal hoppe K40 denne veka.

Der vil seie at viss nokon ønskjer å trene på tysdag, er det OK. Men de må lage til hopp/tilløp sjølve. Det er og best om nokon vaksne er til stades. Vermeldingane tilseier og at bakkane kanskje kan nyttast andre dagar og.

Jon Kåre
-leiar i Hoppgruppa
(Sist oppdatert 18.februar 2013, 17:56)

Gå til nyhendearkiv