Viktig informasjon om lagsrenn i hopp 19.03.13

Av Øyvind

Her kjem litt informasjon frå Hoppgruppa om lagsrennet tysdag.
Takkar for ein fin dag i Bjørkelibakkane i går!

I staden for trening i morgon, arrangerer vi lagsrenn. Alle kan vere med, også dei som ikkje er medlemmar av laget, eller medlemmar av andre lag.

Dette arrangementet har vi vanlegvis litt seinare på året. Men viss sola står på bakkane, er det lite snø å smelte bort i år.

Vi nyttar bakkar opp t.o.m. K40-. Det vert prøveomgong og 2 ordinære omgongar. Premiering vert på årsfesten, eller sendt til dei som event. deltek frå andre lag.

Eg tek eit atterhald om rennet i morgon: Viss kulde gjer bakkane til is, vert det avlyst. Ta kontakt mellom kl 1700 og 1730 (41530795) for å vere sikker.

Arrangementet vert kl 1900.

Jon Kåre
(Sist oppdatert 18.mars 2013, 09:19)

Gå til nyhendearkiv