KM hopp og kombinert er avlyst

Av Øyvind

Vi lovde å gje beskjed om status fredag middag, men det er allereie no klart at vi ikkje får avvikle KM. Den største bakken vi får nytte, er K15.
Vi er leie for dette.
Nærmare plan/dato for avvkiling av KM må ein kome tilbake til.

Med helsing
IL Veten, hoppgruppa
(Sist oppdatert 06.februar 2014, 21:11)

Gå til nyhendearkiv