Informasjon om skiløyper og K40

Av Øyvind

Arenakart VangenDer er gode løyper frå Nordfjord Fritidssenter til Sølvbergsstøylen.
Det vil verte køyrt på meir snø i nokre parti, og vi reknar med å kunne få til løype ut på Kårstadmyra i løpet av fredag 28/2.
Så alle som vil ha seg ein skitur, er hjarteleg velkomne. Det vert lagt ut ny info om forholda endrar seg.

Vi vil og legge snø i K40-bakken slik at denne kan takast i bruk.


Med helsing
for IL Veten

Oddvin Myklebust
-Leiar -
om@nordplan.no
mob 90960342

http://www.veten.info/
(Sist oppdatert 27.februar 2014, 18:11)

Gå til nyhendearkiv