Invitasjon til sommarhoppskule i Bjørkelibakken

Av Øyvind

IL Veten og Sogn og Fjordane skikrins inviterer til sommarhoppskule i Bjørkelibakken 22.08 - 24.08.
Plastbakke K15 © Oddvin MyklebustAll informasjon om arrangementet finn du i invitasjonen.

Vel møtt!
(Sist oppdatert 04.august 2014, 19:03)

Gå til nyhendearkiv