Fotballtreningane startar opp att etter ferien

Av Øyvind

No er sommaren over og det er på tide å starte med treningar att.
Tidspunkt og stad er, som før ferien, tysdagane kl. 18.30 på Ålandsleite.

Neste miniputturnering er 31. august. Siste turnering er 21. september – og vi trenar kvar tysdag til og med 16. september.Eventuelle spm. kan rettast til Eivind Hopland på mob: 908 61 126.
(Sist oppdatert 18.august 2014, 21:08)

Gå til nyhendearkiv