Flytting av Miniputturnering

Av Øyvind

Miniputturneringa i Hornindal er flytta.
Ny dato er 28. september. Meir info kjem etterkvart.
(Sist oppdatert 11.september 2014, 09:14)

Gå til nyhendearkiv