Vetenbadinga startar opp att

Av Øyvind

Etter ein periode utan Vetenbading blir det no starta opp att med denne populære aktiviteten.
Tidspunkt er sett til fredagane frå 19.00 til 20.00.
Vel møtt!
Stryn symjehall
(Sist oppdatert 11.september 2014, 09:18)

Gå til nyhendearkiv