Stem på IL Veten!

Av Øyvind

Klubben i Mitt Hjerte er ein årleg kampanje med førmål å styrke det lokale idrettsarbeidet Norge rundt. Kampanjen er eit samarbeid med Norges Idrettsforbund, Nordea, P4 og Dagbladet.
Totalt 400.000 kroner skal delast ut fordelt på 30 premiar, hver 10.000 kroner mellom 8.-21. november, samt ein premie på 100.000 kroner til den klubben som har fått flest stemmer i kampanjeperioden.

Alle idrettslag, samt bedrifts- og studentidrettslag deltek på lik linje.

IL Veten treng 100 stemmer for å vere med i trekninga av 10.000 kroner. Di stemme er viktig!

STEM HER!
(Sist oppdatert 12.november 2014, 10:08)

Gå til nyhendearkiv