Oppstart av hopptreningar i kveld

Av Øyvind

I kveld kl. 19.00 startar hopptreningane opp att.Treninga varer til 20.30.
Der er litt maskinelle problem på nyåret. Vinsjmaskina er førebels ikkje i orden. Det betyr at det ikkje vert hopping i K40. Det blir nytta bakkar opp t.o.m. K15. K40 vert laga til så snart som mogleg.
(Sist oppdatert 06.januar 2015, 07:43)

Gå til nyhendearkiv