Oversikt over hjelpemannskap i hoppbakkane

Av Øyvind

Her følgjer vinterens liste over hjelpemannskap til preparering av dei minste hoppbakkane (K3-K15) før treningskveldane tysdag.
Jon Kåre Blakset er ”sjef” men treng 3 assistentar kvar tysdag for å ta eit tak med spade og trakke litt med ski. (som du tek med). Ta gjerne med ungane for leik og hopping denne ettermiddagen.
Kan du ikkje møte – så byt gjerne med ein annan på lista. Eller send ektemaken…
Om du ikkje finn nokon å byte med så gje beskjed til Jon-Rune på tlf. 957 68 396 slik at vi kan få mobilisert erstattar.
Oppmøte: klokka 17.00
NB! Det er viktig å møte opp denne eine ettermiddagen

Her lastar du ned lista.
(Sist oppdatert 12.januar 2015, 23:26)

Gå til nyhendearkiv