Betaling for Vetenbadinga

Av Øyvind

Til deg som har vore eller er med på Vetenbading.
Familie: 600kr/år Enkeltperson: 300 kr/år
Betal til konto: 3795.10.40631
Merk betalinga med "bading" og namn på dei betalinga gjeld.
(Sist oppdatert 05.februar 2015, 08:39)

Gå til nyhendearkiv