Miniputturnering i Loen søndag

Av Øyvind

Førstkomande søndag er det klart for årets første miniputturnering.
Leiar, Eivind Hopland, kjem med følgjande informasjon om turneringa:

Kamptidene for våre lag er:
Mix 7-årslaget (inkl. 6-åringar): 14.40 – 15.40 – 16.20
Mix 8-årslaget: 12.20 – 13.00 – 13.20
Mix 9-årslaget: 14.20 – 15.00 – 16.00
Mix 10-årslaget: 11.00 – 11.40 – 12.40

Vi har ei relativt betydeleg utfordring med fråvær denne dagen pga eit vel så viktig jebuskalas – så det kan bli tøft å samle i hop nok folk på alle laga. Det vil truleg bli slik at 10-åringar må hjelpe 9-årslaget og omvendt (trur det er dei som er berørte). Tenkje det skal gå fint !!!

Gje svært gjerne beskjed om du kjem eller ikkje!!

Vi snakkast til draktutdeling kl. 10 søndag på Nordsida skule!

Mvh
Eivind
Tlf. 90 86 11 26

Last ned heile kampoppsettet
(Sist oppdatert 07.mai 2015, 21:30)

Gå til nyhendearkiv