Informasjon om neste miniputturnering

Av Øyvind

Leiar for Miniputtane, Eivind Hopland, kjem med følgjande informasjon om neste miniputturnering:
Hugs miniputt-turnering på Eid komande søndag kl. 11.00. Oppmøte på Rand skule kl. 10.00 for drakt-utdeling!
Vi har meldt på eit Jentelag 10 år – og stolar på at Hedda, Ingunn, Rebecca, Linnea og Tuva møter! Her blir det mykje speletid!
I tillegg har vi meldt på G9 (der både 10- og 9-åringane spelar) samt eit G8(mix) og G7(mix).
Det blir sjølvsagt sol, mildt, is og brus – so her må de møte opp allje som èn !!!
Sender ut kampoppsett når det føreligg!
(Sist oppdatert 08.juni 2015, 22:06)

Gå til nyhendearkiv