Aktivitetsplan for Idrettsskulen

Av Øyvind

Aktivitetsplanen for Idrettsskulen kan no lastast ned frå heimesida.
Planen finn du på Idrettsskulen si side.

Det er viktig at dei som står ansvarlege for dei ulike aktivitetane merkjer seg tidspunktet dei er sett opp på. Det blir også oppmoda om å bruke innesko under aktiviteten i gymsalen.

Vel møtt til fart og moro på Idrettsskulen!
(Sist oppdatert 18.oktober 2015, 20:53)

Gå til nyhendearkiv