Aktivitetskalendar vinter 2015/2016

Av Øyvind

Her finn de ei oversikt over dei ulike vinteraktivitetane i IL Veten. I tillegg finn de også mykje annan nyttig informasjon.
Kalendaren kan lastast ned her!
(Sist oppdatert 20.desember 2015, 23:53)

Gå til nyhendearkiv