Holmøyskarrenet 2016

Av Øyvind

Holmøyskarrennet vart første gong arrangert i 1967. Sidan den gong har ca 5600 personar gått rennet ein eller fleire gonger (2015).
I 2013 vart dagens traséar tekne i bruk for første gong. Det er rikeleg med snø i fjellet, so det ligg godt til rette for ein flott tur. Anten du vel turen over Tverrfjellet, eller om du vel å gå gjennom Nøkkedalen.

Alt du treng å vite om rennet, og oppdaterte nyhende finn du på www.holmoyskarrennet.no!

Vel møtt!
(Sist oppdatert 02.mars 2016, 22:23)

Gå til nyhendearkiv