IL Veten inviterer til Norgescup i hopp og kombinert

Av Øyvind

14. og 15. januar 2017 vert det Konica Minolta Norgescup i hopp og kombinert i Bjørkelibakkane.
Meir informasjon kjem etterkvart.

I den samanheng må vi sette saman ein dyktig funksjonærstab som kan løyse denne oppgåva. Vi har vore i kontakt med dei som er markert med utheva skrift, og dei vil vere leiarar for kvar sine grupper. Dei øvrige, er ikkje kontakta på førehand, men vi håpar så mange som råd har høve til å stille.

Vi ber dei som ikkje har høve til å vere med, melde i frå til Oddvin Myklebust 909 60 342 eller om@nordplan.no, så vil vi finne ein annan i din stad. Ber og om at de sender ein e‐post med rett telefonnummer og e‐post, dersom dette er feil, til same adresse. Det vil verte gitt nærmare info gjennom gruppeleiarane.

Mvh
Oddvin Myklebust
Leiar, IL Veten

(Sist oppdatert 03.januar 2017, 20:45)

Gå til nyhendearkiv