Innkalling til årsmøte i Holmøyskarennet

Av Øyvind

STAD: Nordfjord Fritidssenter
TID: Søndag 26. februar kl. 21.00

SAKLISTE:
1. Godkjenning av innkalling/Sakliste
2. Val av møteleiar og referent
3. Val av 2 stk til å underskrive møtebok
4. Årsmelding
5. Rekneskap
6. Premiar til 50års jubilantane (delteke på alle 50 renn)
7. Event. andre innkomne saker
8. Val av styre
9. Ymse/årets renn

Holmøyskarrennet
Styret v/Anders Bergset(leiar)
(Sist oppdatert 24.februar 2017, 11:39)

Gå til nyhendearkiv

 

Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))