Sakliste til årsmøte i IL Veten

Av Øyvind

Tid: Søndag 12.03.17 kl 19.00

Stad: Nordfjord Fritidssenter

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

2. Val av referent og 2 til å skrive under protokoll

3. Årsmelding

4. Rekneskap

5. Budsjett

6. Val

7. Status for anleggsutbygging

8. Annekset, diverse «tankar og planar»

9. Evt. innkomne saker

Evt. saker ein ynskjer å ta opp på årsmøtet, må vere meldt inn til underteikna innan 05.03.17

Vel møtt!


Med helsing

for IL Veten

Oddvin Myklebust

90960342

om@nordplan.no

post@veten.info

Leiar IL Veten
(Sist oppdatert 26.februar 2017, 20:54)

Gå til nyhendearkiv