Årsmøte i IL Veten

Årsmøte blei halde søndag 19. januar 2003 kl. 15 i Frendehall.

Årsmelding blir lagt ut snart!
Sakliste:
- Godkjenning av innkalling
- Val ordstyrar
- Val av to medlemar til underskriving av møtebok
- Årsmeldingar
- Rekneskap for 2002
- Treningsavgift ?
- Medlemskontingent
- Festeavtale på Vangen Aktivitetsenter
- Søknad frå Snowboardgruppa ang. kjøp av utstyr
- Kjøp av mål på Ålandsleitet
- Budsjett 2003
- Val
- Orienteringssaker:
- - Opningsrenn Bjørkelibakkane 2.februar, sjå link under arrangement.
- - Fotballen i 2003.
- - Klubb kontor.
(Sist oppdatert 20.januar 2003, 22:34)

Gå til nyhendearkiv