Svein Nygård informasjonsansvarleg i hoppkomiteén i S&Fj. Skikrins

Av Øyvind

Under haustmøtet i S&Fj.skikrins, vart Svein Nygård innlemma i hoppgruppa med ansvar for info. og pressekontakt.
Dette som støttefunksjon for hoppkomitéen i skikrinsen.
(Sist oppdatert 29.januar 2005, 11:55)

Gå til nyhendearkiv