ÅRSMØTE IL VETEN

Av Øyvind

Det blir årsmøte søndag 16. januar, kl. 15.00 på Vangen Aktivitetssenter
Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling
2. Val av ordstyrar
3. Val av to til underskriving av møtebok
4. Årsmelding 2004
5. Rekneskap 2004
6. Utdanning av trenarar m.m.
7. Namneendring på Stiftelsen Vangen Aktivitetssenter
8. Budsjett 2005
9. Val

Enkel servering

Styret
(Sist oppdatert 06.januar 2005, 08:45)

Gå til nyhendearkiv