Flytting av hopp/kombinert-renn

Av Sven Sandvik

Hopp / kombinert komiteen i Sogn og Fjordane skikrins har beslutta å utsette KM hopp og kombinert til 28 mars i samband med Rekruttcup finalen på Vangen. Rennet var oppsett i Førde 6 feb.

Med helsing

Sven Sandvik
adm sjef
Sogn og Fjordane skikrins
tlf 92601421
www.skiforbundet.no/sfsk
(Sist oppdatert 17.februar 2005, 14:54)

Gå til nyhendearkiv