Trimturar...

På stiar i Blakset - Ulvedal - Fjelli med "vegvisar".

Av Trimgruppa v/Ann Iren Ulvedal

Utgangspunkt og innkomst på same stad (på grunn av skyssen). Tidspunkt: kl. 20.00

Det vert alltid kjentfolk med på turane. Dei fleste turane er på ca 1 t. og rimeleg lette.

Men somme turar kan ein velge om ein vil ta det korte eller lengre alternativet.

Ut på tur

25.04. Ungdomshuset - Blaksetbakkane - Øiestad - Stranda- gamle Ulvedalssjøavegen v/ Halvard

02.05. Svingen - Øyra -"Kvisla" Doksetveien v/ Per Egil

09.05. Coopen - Sølv - berg - set rundt v/ Helen

23.05. Rosettunet (Bjørn R.) - Liavegen v/ Astrid

30.05. Nytun - Åsen (Helgasvadet) - Nygård v/ Anne

06.06. Markussane - Roset (skogsvegen) -Tjønna - Kvennhusdalen - Farlegrås v/ Ann-Iren

13.06 Sagedammen - Demmene - Bergsetveien - Mattisane v/ Anne S.

20.06. Coopen - Skåraveien v/ Helen

Vi har og forslag til lengre turar der nokre passer for familier/ søndagspiknic.

Desse vert annonsert seinare, men nemner nokre her.

* Kulturløypa på Ulvedal.
* Nosakleiva over.
* Ungdomshuset - Sollid - Teigen - Nygård (ca. 2 t.)

Elles må de fylgje med i Fjordingen på Turlaget sine turar. Bl. a. onsdagsturane og ein familietur til Nesdal. Elles har dei og heimeside der de kan få informasjon. Indre Nordfjord Turlag

PS. Følg med på heimesida til Idrettslaget www.veten.info
(Sist oppdatert 24.april 2005, 12:11)

Gå til nyhendearkiv