Trimturar på stiar i Blakset - Ulvedal - Fjelli med "vegvisar"

Av Ann-Iren Ulvedal

Utgangspunkt og innkomst på same stad (på grunn av skyssen).
Det vert alltid kjentfolk med på turane. Dei fleste turane er på ca 1 t. og rimeleg lette.
Men somme turar kan ein velge om ein vil ta det korte eller lengre alternativet.
Trimgruppa 1 © Oddvin Myklebust
22.05. Nytun - Åsen (Helgasvadet) - Nygård v/ Anne
29.05. Svingen - Øyra -"Kvisla" Doksetveien v/ Per Egil
05.06. Coopen - Sølv - berg - set rundt v/ Helen
12.06. Rosettunet (Bjørn R.) - Liavegen v/ Astrid
19.06. Markussane - Roset (skogsvegen) -Tjønna - Kvennhusdalen - Farlegrås v/ Ann-Iren
26.06 Sagedammen - Demmene - Bergsetveien - Mattisane v/ Anne S.

I fjor hadde vi planer om å ta nokre lengre turar som ville passe for familier/ søndagspiknic.
Været vart ikkje heilt som "forventa, men lagar det seg i år vil vi ta desse turane no.
Desse vert annonsert seinare:

* Kulturløypa på Ulvedal.

* Nosakleiva over.

* Ungdomshuset - Sollid - Teigen - Nygård (ca. 2 t.)

* "Høgtideleg" åpning av nyrydda veg frå Stranda og opp Ulvedalsfjellet.

Stavgang
Ikkje så veldig organisert, men onsdagane kl. 20.30 startar ein gjeng stavgåarar frå parkeringsplassen i Sagedammen og går oppover Kvennhusdalen så langt dei orkar :)

Det er berre å slå følgje!!!!!

PS. Følg med på heimesida til Idrettslaget (www.veten.info)

Elles kan de fylgje med i Fjordingen på Turlaget sine turar. Bl. a. onsdagsturane
Dei har heimeside med meir informasjon.
(Sist oppdatert 29.mai 2006, 22:29)

Gå til nyhendearkiv