Idrettsskadekurs i Stryn

Av Øyvind

Det blir idrettsskadekurs i Stryn med start måndag 19. mars 2007, kl. 18.00
Påmeldingsfrist: 9. mars
Vi trur behovet for kompetanse om førstehjelp, førebygging, behandling og teiping av idrettskadar er stor blant trenarar og leiarar i lag, i
særgrupper og i utøvargruppa. I tillegg blir overtrening, restitusjon og kosthald tema på kurset.

Vi håpar idrettslag og særgrupper vil gjere kurstilbodet kjent for aktuelle interesserte.

Med venleg helsing

Ingar Breilid
plan- og utd.leiar
Sogn og Fjordane Idrettskrins

57761212 (a)
41900134 (m)

Meir informasjon
Påmelding

www.idrettskrinsen.no
(Sist oppdatert 18.februar 2007, 22:05)

Gå til nyhendearkiv