No bestiller vi nye o-drakter!

Av Berit I Bergset

Kunne du tenke deg ei ny o-drakt?
Vi held oss til lagsfargane, raud og kvit overdel og blå bukse.
Dei finnast i alle storleikar, frå 120/130 til XXL. Vi har fått tilsendt prøver på storleikane, desse kan ein prøve på Alfheim hjå Berit.

Vi vil samstundes takke sponsorane våre, COOP Fjelli og Sparebanken Sogn og Fjordane, støttar oss i kjøpet av nye drakter!


o-drakter

For bestilling kontakt Berit.
(Sist oppdatert 05.april 2007, 12:37)

Gå til nyhendearkiv