Nakkjen Ned 2007, ein dundrande suksess!

Henning Heimlid var raskast nedover den stupbratte fjellsida under Nakkjen Ned, torsdag 4.april. Han var tydelegvis svært interessert å få orkesterplass til avdukinga av den nye logoen til Nordfjord Fritidssenter.
Véret var lumskt så starten var flytta eit stykke ned i den stupbratte fjellsida. Ca 20 personar, store som små, var med og kasta glans over skirennet som med rette er blitt kalla "Nakkjen Ned".

Resultatlista finn du her.
(Sist oppdatert 05.april 2007, 14:25)

Gå til nyhendearkiv