Årsmøte i IL Veten

Av Øyvind

Måndag 10. desember blir det årsmøte i idrettslaget på Nordfjord Fritidssenter. Møtet startar kl. 19.00
Vangen Aktivitetssenter -3 © Magne V.
Sakliste:
- Godkjenning av innkalling og sakliste
- Nakkjen Ned - Samarbeid med Stryn Sommarskisenter (marknadsføring)
- Årsmelding
- Rekneskap
- Budsjett
- Val etter lovene
- Val av representant til Holmøyskarrennet
- Val av utsendingar til skikrinstinget 2008

Vel møtt!
Styret i IL Veten
(Sist oppdatert 06.desember 2007, 22:23)

Gå til nyhendearkiv