Veten-løparar på O-løftet i Bergen

Spennande og lærerik samling

Av Berit Bergset

O-gruppa har fokusert mykje på o-teknikk og målretta trening det siste året. Vi avslutta treningane i desember, og no er sesongen i gong att! Vi starta med ungdomssamling i Bergen!
Frå IL Veten deltok: Isak Bergset, Kristi Bergset og Vebjørn Bergset. Frå Markane IL delok: Trygve Sætren Bøe, Gisle Bøe og Hannah Tenden.
Det vart ei spennande og sosial helg, der dei fekk undervisning i o-teknikk av nokre av norges beste!
Vi linkar oss opp mot Hordaland sin gode reportasje frå samlinga:
her
(Sist oppdatert 07.februar 2008, 17:56)

Gå til nyhendearkiv