Trimturar på stiar i Blakset - Ulvedal - Fjelli.

Av Trimgruppa

No tek vi til å gå i skog og mark, på vegar og stiar. Bli med. Her er plass til alle. Spør viss du ikkje veit kvar startplassen er.
Bergsetbrua © Magne V. Kristiansen - www.adfontes.no
Bergsetbrua
Magne V. Kristiansen - www.adfontes.no
Utgangspunkt og innkomst på same stad (på grunn av skyssen) Dei fleste turane er på vel 1 t. og rimeleg lette å gå. På nokre turar kan ein velge om ein vil ta eit kort eller eit lengre alternativ.

07.04. kl 20.00 Myrasvingen – Stranda ++

14.04. kl 20.00 Hatleimsvingen - Øyra -"Kvisla" Doksetveien

21.04. kl 20.00 Frå skulen - Strandavegen - Nausta

28.04. kl 20.00 Frå skulen - Strandavegen - Ulvedalsfjellet

05.05. kl 20.00 Markussane (Ulvedal) - Kvennhusdalen -Tjønna - Roset (skogsvegen)

19.05. kl 20.00 Coop Fjelli - Sølv - berg - set rundt

26.05. kl 20.00 Nytun - Åsen

02.06. kl 20.00 Sagedammen. Kulturløypa på Ulvedal.

09.06. kl 20.00 Rosettunet (Bjørn R.) - Liavegen

16.06. kl 20.00 Nos. Nosakleiva over.

PS. Følg med på heimesida til Idrettslaget www.veten.info
Elles kan de fylgje med i Fjordingen på Turlaget sine turar. Bl. a. onsdagsturane. Dei har heimeside med meir informasjon.

Helsing trimgruppa i IL Veten.
(Sist oppdatert 06.april 2008, 10:50)

Gå til nyhendearkiv