Ny adresse til heimesida til Skiforbundet

Av Øyvind

Yngve Thorsen kan informere om at Skiforbundet har fått ny adresse (URL) på heimesida si:
På fredag vart skiforbundet sine nettsider lagt over til ny side.
Dette medførte at nye skiforbundet.no vart ruta mot denne sida.
Gamal side kunne då ikkje ligge på skiforbundet.no, noko som også får konsekvensar for skikretsane sine sider.

Førebels ny adresse på nettsidene til Sogn og Fjordane Skikrins er:

http://www2.skiforbundet.no/sognogfjordane/t1.asp

Til info.
Med venleg helsing

Yngve Thorsen
Adm. sjef
Sogn og Fjordane Skikrins
Tlf. nr. 92 60 14 21/ 57 76 12 23
www.skiforbundet.no/sognogfjordane
(Sist oppdatert 27.november 2008, 21:09)

Gå til nyhendearkiv