Vestlandscup 1 flytta til Bjørkelibakkane!

Av Øyvind

Rennet, som eigentleg skulle gått i Førde, vart flytta grunna dårlege snøtilhøve.
Renndagen er søndag den 25. jan.
Start prøveomgang er satt til kl. 11.00

Samtidig blir det avhelde KM i hopp og kombinert.

Er det nokon, i eller utanom eige lag, som ynskjer å trå støttande til, er dei velkomne.

For tilreisande som ynskjer overnatting på senteret, kan vi opplyse at det er under ombygging, med begrensa mogelegheit
for matlaging. Ring Jan Reidar Tvinnereim på tlf. 90266550


(Sist oppdatert 24.januar 2009, 00:38)

Gå til nyhendearkiv