Idrettsskule og SFE-Cup i Bjørkelibakkane

Av Øyvind

Her kan du lese meir informasjon frå Hoppgruppa:
Status er at vi reknar med å kunne bruke dei minste bakkane (opp t.o.m. K15).
Det har diverre ikkje kome så mykje meir snø sidan siste "rapport", og det er like laust.

Plan for i morgon:
1800-1900: Idrettsskule for Il Veten. (Men andre kan vere med å trene)
1900- : SFE-cup for alle som høyrer til Nordfjordregionen. Det vert prøvehopping/trening
og 2 teljande omgangar der vi måler lengde. Vi avsluttar med premiering.

For å vere meir oppdatert på bakkesituasjonen: Ring kl 1700 i morgon!!!!!!!

PS! Vi har no fått opp "Moelvenbrakke", med varme, ved sida av kiosken på sletta

Jon Kåre (415 30 795)
(Sist oppdatert 04.januar 2010, 22:03)

Gå til nyhendearkiv