Turløype til Nosakleiva

Av Øyvind

No er det muleg å gå på ski i oppkøyrd løype frå Fritidssenteret til Nosakleiva.
I tillegg er det køyrt løype via Grøneløkane (nedre løype) og løype, utan spor, til Rosetstøylen.
God tur!

Meir informasjon om skiløypene
(Sist oppdatert 03.februar 2010, 23:37)

Gå til nyhendearkiv