Innkalling til årsmøte i Holmøyskarennet

Av Øyvind

STAD: Nordfjord Fritidssenter
TID: Søndag 26. februar kl. 21.00

SAKLISTE:
1. Godkjenning av innkalling/Sakliste
2. Val av møteleiar og referent
3. Val av 2 stk til å underskrive møtebok
4. Årsmelding
5. Rekneskap
6. Premiar til 50års jubilantane (delteke på alle 50 renn)
7. Event. andre innkomne saker
8. Val av styre
9. Ymse/årets renn

Holmøyskarrennet
Styret v/Anders Bergset(leiar)
(Sist oppdatert 24.februar 2017, 11:39)

Gå til nyhendearkiv