Auke i betaling for Vetenbadinga

Av Øyvind

Stryn kommune har auka prisane på leige av symjehallen. Dette har gjort at IL Veten går ein del i minus på badebudsjettet.
Vi må difor auke prisen på årskort til 1250 kr for familie. Dei andre prisane vert ikkje endra.
No er det forresten også tid for å betale for badinga 2016/2017.
Gjer vel og betal 1250 kr til konto 3795.10.40631, eventuelt Vipps 1250 kr til 81799.

IL Veten takkar :-)
(Sist oppdatert 21.mars 2017, 22:29)

Gå til nyhendearkiv